Tietosuojailmoitus

Tampereen Hiihtoseura, TAMPERE

Internet: www.tampereenhiihtoseura.fi 

Sähköposti: tampereenhs@gmail.com


SUOSTUMUSKAAVAKE
Henkilötietolaki 523/1999
Henkilötietojen kerääminen ja julkaisu
Jokaisen seuramme urheilijan tiedot tallennetaan seuramme jäsen-/toimintamaksurekisteriin (tietosuojaseloste) ja viestintävälineelle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa
seuratoiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee laadukasta toimintaa. Siltä osin kuin tietoja näytetään julkisesti internetissä, tarvitaan siihen henkilötietolain mukaan henkilön
suostumus tietojen näyttämisestä.
Julkaiseminen
Tiedot, joita urheilijoista mahdollisesti näytetään julkisesti, seuran kotisivuilla ovat:
Urheilijan nimi
- urheilijaluettelossa
- urheilijaesittelyssä
- kilpailutiedoissa ja/tai -selosteessa
Urheilijan kuva
- urheilijaesittelyssä
- tilannekuvassa
- kotisivuselaimen taustakuvana


Tällä suostumuksella urheilija (alle 18-vuotiaan osalta huoltaja) antaa
suostumuksen siihen, että edellä mainitut tiedot tullaan mahdollisesti
julkaisemaan internetissä seuran omilla kotisivuilla sekä siihen, että tietoja ja kuvia voidaan myös käyttää seuran muissa julkaisuissa (ml. some-kanavat). Tarkemmat henkilötiedot (osoitetiedot) ovat nähtävissä vain luottamuksellisesti urheilijan oman seuran toimihenkilöillä ja seuralla rekisterin osalta käyttäjätunnuksen ja salasanan omaavilla henkilöillä.


SUOSTUMUS
SUOSTUMUS KUVAAMISEEN SEURAN TAPAHTUMISSA AIKUISEN LÄSNÄOLLESSA. 

(Voi kieltäytyä erikseen tilanteessa ilmoittamalla.) 

SUOSTUMUS
Urheilijan nimi:
Vanhempana/huoltajana suostun siihen, että urheilijan tietoja käytetään yllä olevien esitysten mukaisesti näihin tarkoituksiin. Suostumus on voimassa aina vuoden suostumispäivästä alkaen. 
Paikka ja aika:
Vanhemman/huoltajan allekirjoitus:

Suostumus voidaan antaa myös hyväksymällä lomake ilmoittautumisen yhteydessä seuran kotisivuilla.
Lisätietoja saat tarvittaessa hiihtokoulun yhdyshenkilöltä.