Kesän kuntosalivuoro Hervannassa on tiistaisin

24.3.2010

kello 17 - 18.30 välisenä aikana. Vuoro on voimassa 1.6. - 10.8. 2010